VKG Kwaliteitseisen & adviezen® voor de productie en montage van kunststof gevelelementen

Welkom op de site van de VKG, de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie.
Deze site bevat onmisbare informatie voor wie betrokken is bij, of geïnteresseerd is in kunststof gevelelementen.

De VKG Kwaliteitseisen en adviezen voor de productie en montage van kunststof gevelelementen vormen de basis van de kwaliteitsborging voor de branche. De hierin opgenomen voorschriften en richtlijnen voldoen aan het Bouwbesluit en andere nationale en Europese regelgeving. De VKG-leden gaan nog een stap verder. De voor de VKG specifieke eisen en adviezen zijn cursief weergegeven.

In de Algemene voorwaarden VKG zijn de rechten en plichten van de opdrachtgever en opdrachtnemer overzichtelijk gerubriceerd. Op alle werkzaamheden zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Bij ‘Algemene Informatie VKG’ vindt u branchegerelateerde informatie die ingaat op de historie en de missie van de vereniging. De toegevoegde waarde van de VKG-leden als bouwpartners voor de professionele, maar ook voor de particuliere markt wordt uiteengezet. Net als de activiteiten die de VKG onderneemt in het kader van milieu en duurzaam bouwen. Om zeker te zijn van goede kwaliteit op het gebied van productie, montage en service kiest u dus voor een bij de VKG aangesloten bedrijf.

Een overzicht van fabrikanten, profielleveranciers, dealers en partners met relevante bedrijfsinformatie, evenals referentieprojecten en actuele aanvullende informatie vindt u hier.

De VKG gelooft in samenwerking. Alleen op die manier kan de hoogste kwaliteit worden bereikt. Wij ontvangen dan ook graag suggesties of opmerkingen ter verbetering van deze site. Ons e-mailadres is info@vkgkeurmerk.nl.